20.10.2017

“Miksi saan kyselyitä joiden kohderyhmään en kuulu?” ja muita kyselyihin liittyviä kysymyksiä

Saamme säännöllisin väliajoin palautetta kyselyiden laadusta, kohderyhmistä ja yleisesti lomakkeiden toimivuudesta. Seuraavassa tekstissä avaamme vähän, miten Suomitutkan kyselyidenhallinta toimii.

Suomitutka -panelisteille tulee Suomitutkan lisäksi kyselyitä yhteistyökumppaniltamme Nepalta sekä kolmansilta osapuolilta, kuten tutkimusyhtiöiltä. Tällä varmistamme, että vastattavaa olisi enemmän ja kyselyt olisivat monipuolisempia. Haittapuolena tämä järjestely voi näkyä vastaajille lomakkeiden laadun heittelynä, joihin voimme puuttua vasta, kun kysely on jo saatavilla vastaajille ja saamme siitä palautetta. Palautetta heikosta laadusta kannattaa siis antaa, sillä sen pohjalta voimme kehittää omia lomakkeitamme tai lähestyä yhteistyökumppaneitamme ja vaatia heiltä parempaa laatua.

Kyselyiden sisältöjen lisäksi yhteistyöstä on paikoitellen muitakin ongelmia, joista saamme palautetta. Suomitutkan omat kyselyt ovat lähtökohtaisesti aina auki vähintään vuorokauden viestin saapumisesta sähköpostiin. Samaa edellytämme muiltakin paneeliimme kyselyitä lähettäviltä. Osa yhteistyökumppaneistamme ei kuitenkaan ole toiminut toivotulla tavalla ja liikkeellä on silloin tällöin kyselyitä, jotka on suljettu hyvin pian lähetyksen jälkeen. Osa tällaisista kyselyistä on ollut toiminnaltaan viallisia. Osassa sen sijaan on toimittu väärin ja lähetetty kysely liian suurelle joukolle ja suljettu se heti, kun riittävä määrä vastauksia on saatu kasaan. Puutumme väärinkäytöksiin, kun saamme niitä tietoomme.

Miksi kysely sulkeutui muutaman antamani vastauksen jälkeen? Kyselyt kohdennetaan aina vastaajien täyttämien taustatietojen pohjalta. Osa kyselyistä saattaa olla tietyn ikäisille, jommalle kummalle sukupuolelle tai vaikka talouksille, joissa on lapsia. Nämä kyselyt lähetämme aina mahdollisuuksien mukaan henkilöille, jotka ovat täyttäneet profiilitietoihinsa kuuluvansa haluttuun kohderyhmään. Joskus tutkimus on kuitenkin tarpeen kohdistaa tiettyjen asioiden pohjalta, joita emme kerää taustatietoihin. Jos haluamme tutkia tiettyä tuotetta tai brandia, ei ole järkevää kysyä asiasta sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät tutkimuskohdetta käytä tai tunne. Tällaisissa tilanteissa joudumme keskeyttämään kyselyn henkilöiltä, jotka eivät kuulu kohderyhmään. Oleellista on, että emme myöskään kerää kaikkia vastauksia taustatietoihimme vaan ainoastaan ne, jotka ovat täytettynä Suomitutka -portaalin profiilitietoihin. Saatat siis saada toistuvasti kyselyn, jossa kysytään esimerkiksi käytätkö energiajuomia ja vastatessasi “en”, kysely sulkeutuu. Lisättäköön tähän, että käytämme ainoastaan koko lomakkeen täyttäneiden vastauksia kaikessa tekemisessämme.

Kaikki kyselyihimme liittyvät palautteet ovat meille tärkeitä. Mikäli siis jokin kyseilyihimme liittyvä asia askarruttaa, niin voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info@suomitutka.fi.