13.04.2015

Mitä sähköisiä medioita käytämme ja pitäisikö televisiosta tulla koti- vai ulkomaista viihde -ohjelmaa?

Suomitutkaan liittymisen yhteydessä sekä alkuvuodesta laajennetuissa profiilitiedoissa kysellään mediankäyttötottumuksista. Tässä tekstissä esitellään muutamia poimintoja TV:n katseluun, radion kuunteluun ja nettisurffailuun liittyen. Television katselemisen useutta selvitimme sekä perinteisen TV:n että netti –TV:n osalta. 71 %:a vastaajista ilmoitti katsovansa niin sanottua perinteistä televisiota päivittäin. Reilu 9 prosenttia kertoi katsovansa televisiota 5 – 6 päivänä viikossa. Alle 2%:a vastaajista ilmoitti, ettei katso televisiota koskaan. Oheisessa palkkikuvaajassa tarkemmat vastausjakaumat.

Television useus

Tavanomaisen television rinnalle on tullut lukuisia erilaisia sekä ilmaisia että maksullisia Netti – tv/videopalveluita. Tunnetuimpia nettivideoita tarjoavia palveluita ovat kotimaisten televisiotalojen Ruutu (Nelonen), Katsomo (MTV) ja Areena (Yle) sekä ulkomaiset globaalit toimijat Youtube, Netflix ja HBO. Videotallenteisiin perustuva verkonkäyttö onkin laajentunut suuresti ja esimerkiksi lehtien omat netti –tv:t, videoblogipalvelut sekä erilaiset videoportaalit lisäävät kokoajan suosiotaan.

Erottelimme kyselyssä netti tv/videosisältöjen katsomisen ilmaiseen ja maksulliseen sisältöön. Ilmaiseen sisältöön kuuluvat edellä mainitut televisiokanavien ilmaisversiot, Youtube sekä esimerkiksi IL-, IS- ja HSTV. Maksullisiin palveluihin luetaan esimerkiksi Netflix, Ruutu + ja MTV Total paketit. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että ilmaiset videopalvelut ovat löytäneet laajasti tiensä suomalaisten kuluttajien arkeen. Ainoastaan 3,5 % vastaajista ilmoitti ettei käytä ilmaisia netti –tv palveluita. Vähintään kerran viikossa palveluita käyttäviä oli yhteensä 72 %:a vastaajista ja lähes 21 %:a ilmoitti käyttävänsä niitä päivittäin.

maksuton

Maksullisten netti – tv/videosisältöjen suosio ei luonnollisesti yllä aivan ilmaisten tasolle, mutta niidenkin käyttö on melko yleistä suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Vähintään kerran viikossa maksullisia palveluita katsovia on 38 %:a vastaajista – toisaalta 39 %:a ilmoitti ettei katso maksullista netti –tv-/videosisältöjä koskaan. Kysymys ei ota kantaa siihen oliko vastaaja itse maksanut käyttämästään palvelusta. Alla palkkikuvaajat netti –tv/videosisältöjen käytöstä.

maksullinen

Televisioon liittyen kysyimme Suomitutka –panelistien mielipiteen sarjojen ja elokuvien alkuperän suhteen. Suomalaisin silmin katsottuna vastaukset olivat melko tyrmääviä. 78 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ulkomaiset televisiosarjat ovat parempia kuin kotimainen tuotanto. Elokuvien suhteen luvut olivat yhtä murskaavat. 79 prosenttia vastaajista pitää ulkomaisia elokuvia kotimaisia parempina.

Television lisäksi kysyimme kuinka paljon Suomitutka –panelistit kuuntelevat radiota. Radio käsitti kysymyksessä ylipäätään radion kuuntelun, erottelematta perinteistä radiota ja nettiradiota. Päivittäin radiota ilmoitti kuuntelevansa 44 %:a ja viikoittain 79 %:a vastanneista. 2,5 % kertoi, ettei kuuntele lainkaan radiota.

Radion useus

Verkkomedian käytöstä julkaistaan tällä hetkellä paljon erilaisia tutkimuksia. Näissä tutkimuksissa kiinnostaa erityisesti millä ja kuinka monella eri laitteella vastaajat verkossa surffailevat. Tässä kohtaa julkaisemme tähän liittyen tulokset siitä millä laitteella vastaajat arvioivat käyttävänsä eniten nettiä nimenomaan viihdekäytön näkökulmasta. Todellisuudessahan verkkosivujen käyttö jakautuu usein useammalle kuin yhdelle laitteelle, mutta tässä siis lista siitä millä yksittäisellä laitteella vastaajat arvioivat käyttävänsä niitä eniten.

Mobiililaitteiden määrä on kasvanut voimakkaasti ja älypuhelin penetraatio 15 – 79 –vuotiaiden suomalaisten osalta on noin 66%. Eri verkkosivujen klikkiliikenteestä älypuhelimet kattavat jo monissa tapauksissa yli puolet kaikista sivulatauksista ja käynneistä. Kävijätasolla pc –käyttö on vielä hieman edellä. Kuten kuvaaja osoittaa mobiililaitteet ovat mediankäytössä jo lähes samalla viivalla läppäreiden kanssa, kasvun jatkuessa samana ei mene kovinkaan kauaa, että mobiilit ovat kaikesta liikenteestä tarkasteltuna suosituin väline nettisurffailuun.

Netin käyttö

Kiitos kaikille kysymyksiin vastanneille!