Palvelukohtainen tietosuojakuvaus

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä: Sanoma Media Finland Oy (”Sanoma”)
Tämä palvelukohtainen tietosuojakuvaus koskee Suomitutka-paneelia (”Palvelu”)
Sanoma Media Finlandin koko Tietosuojalauseke on luettavissa täältä. Tässä kuvauksessa kerromme Palvelun niistä ominaisuuksista, joita ei tarkasti kuvata Tietosuojalausekkeessa. Yhteystiedot ja ohjeet rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi löytyvät Tietosuojalausekkeesta.
2. Käsittelemme henkilötietoja Tietosuojalausekkeen kuvausten lisäksi seuraavasti:
Suomitutka on tutkimuspaneeli, jonka kautta rekisteröidyt vastaavat kyselyihin erilaisista aiheista. Sanoma hyödyntää kyselyiden vastauksia sekä rekisteröidyn antamia perustietoja ymmärtääkseen paremmin kuluttajien odotuksia, mieltymyksiä ja mielipiteitä. Kyselyiden vastauksia käsitellään yhdistämättä niitä rekisteröidyn yhteystietoihin tai nimeen, paitsi jos kyselyssä kysytään erikseen yhteystietoja.
Kyselyiden vastausten perusteella muodostetaan segmenttejä, joita Sanoma voi yhdistää Sanoma-tilin rekisteröinnin yhteydessä luotuun digitaaliseen tunnukseen, evästetunnisteeseen ja Jäsenen Sanoman palveluiden käytöstä havainnoituihin tietoihin luodakseen tilastollisia malleja mainonnan ja markkinoinnin kohdentamista varten. Tietoja ei hyödynnetä yksilötasolla eikä Jäsenelle esimerkiksi kohdenneta mainontaa kyselyiden vastausten perusteella.
Sanoma mahdollistaa myös kolmansille osapuolille kyselytutkimukset, joissa kolmas osapuoli saa anonyymeja vastauksia haluamiinsa aiheisiin, mutta ei saa tietoonsa rekisteröidyn henkilötietoja.
Kyselykutsut lähetetään käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Kyselyjä kohdennetaan käyttäjän antamien taustatietojen perusteella. Taustatietoja kysytään erillisillä kyselyillä tai panelistiportaalissa.
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
  1. sopimussuhteen hoitamiseksi
  1. liiketoiminnan kehittämiseksi
  1. tilastolliseen analysointiin ja mallinnukseen
  1. mahdollisten väärinkäyttötapausten selvittämiseksi sekä
  1. muihin vastaaviin perusteltuihin käyttötarkoituksiin.
  1. mielipide- ja markkinatutkimukseen
Kerätyt tiedot
  1. 1. Rekisteröidyn antamat henkilötiedot
2. Rekisteröidyn antamat taustatiedot
a. Sukupuoli
b. Syntymävuosi
c. Sosioekonominen asema
d. Koulutusaste
e. Tulotaso
f. Postinumero
g. Maa, josta rekisteröity palvelua käyttää
  1. 1. Kyselytutkimustiedot
a. rekisteröidyn vastaukset kyselyihin
Tietoja käsitellään pääsääntöisesti kootusti. Sanoma säilyttää käyttäjän antamat henkilötiedot (ryhmä 1) erillään toisista tietoryhmistä (ryhmä 2-3).
Sanoma ei yhdistä käyttäjän antamia henkilötietoja muihin tietoihin, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai käyttäjän pyynnöstä muuta johdu. Edellä kuvatuin tavoin kyselyiden vastausten perusteella muodostetaan segmenttejä, joita Sanoma voi yhdistää Sanoma-tilin rekisteröinnin yhteydessä luotuun digitaaliseen tunnukseen, evästetunnisteeseen ja Rekisteröidyn Sanoman palveluiden käytöstä havainnoituihin tietoihin luodakseen tilastollisia malleja mainonnan ja markkinoinnin kohdentamista varten.